Wagenborg is een ervaren en kundige partner voor logistieke maintenance contracten in de petrochemie en industrie.

Maintenance en shutdowns

Een logistiek maintenance contract omvat alle activiteiten op het gebied van horizontaal en verticaal transport ter ondersteuning van onderhoudswerkzaamheden aan installaties en fabrieken. In de praktijk levert dit een grote variëteit aan hijs-, transport- en montagewerkzaamheden op, waarbij een doordachte aanpak gewenst is. Wagenborg levert telkens weer de meest economische, praktische én veiligste oplossing, waardoor het bedrijfsproces zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de onderhoudswerkzaamheden.

Nieuwbouwprojecten

Bij nieuwbouwprojecten van fabrieken en installaties vormt de aanvoer van grote fabrieksonderdelen vaak een logistieke uitdaging. Een ware specialist op het gebied van factory to foundation logistiek, hijswerk én montage is echter zeldzaam. Wagenborg is wél een specialist van dit kaliber. We maken hierbij  gebruik van de expertise van alle werkmaatschappijen, die gespecialiseerd zijn in scheepvaart, op- en overslag, sleepdiensten en project logistiek. Zo verzorgden we het complete transport over land en water van reactoren vanuit Duitsland naar een raffinaderij in Gdansk, Polen. En werden 52 grote opslagtanks vanaf de fabricagelocatie in België naar een tankterminal in Vlaardingen gebracht, inclusief het plaatsen op fundatie aldaar. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u de zorg voor de complete logistiek van uw project aan ons kunt overlaten, inclusief de bijbehorende risico’s. En dat geeft u de ruimte om u te concentreren op uw eigen specialiteit.

Hijswerk Vopak 2000 Project Vlaardingen, NL
Hijswerk Vopak 2000 Project Vlaardingen, NL
Hijswerk gas seperation plant Middelie, NL
Hijswerk gas seperation plant Middelie, NL

Veiligheid voorop

Bij Wagenborg draait alles om onze mensen. Het zijn tenslotte de medewerkers die de oplossingen voor uw uitdaging bedenken en realiseren. Dit gebeurt vaak in wisselende en uitdagende omstandigheden. Daarom zorgen we voor goede en veilige werkomstandigheden, sturen wij onze medewerkers alleen met gecertificeerd materiaal op pad en gaan wij verantwoord om met arbeidsrisico’s bij al onze activiteiten. We voeren actief beleid om ongevallen en verzuim te voorkomen door veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag te bevorderen. Er is veel aandacht voor opleiding en training van onze medewerkers, we laten het niet bij een enkele cursus. Gedurende de gehele loopbaan wordt ons personeel getraind en bijgeschoold op het gebied van vakbekwaamheid en veiligheid. Het resultaat hiervan ziet u terug in ieder project. Al onze mensen hebben een goede vakkennis, scherp vakinzicht en kunnen zo op een adequate en veilige manier hun werkzaamheden uitvoeren.

Turnaround Steamcracker BASF Antwerpen, B
Turnaround Steamcracker BASF Antwerpen, B
Transport 450 tons reactor Kleve, D
Transport 450 tons reactor Kleve, D
Deel deze pagina