Wagenborg heeft in de havens van Delfzijl en Eemshaven in Noord-Nederland moderne multipurpose terminals met een opslagcapaciteit van 160.000 m2. De kade met een lengte van 1.800 meter heeft roll-on en roll-off faciliteiten en een grote diepgang.

De totale opslagcapaciteit van Wagenborg Stevedoring  is 160.000 m2. Vanuit Delfzijl en de Eemshaven zijn er uitstekende verbindingen met het achterland, Duitsland en Nederland. Hierdoor garandeert Wagenborg een nauw aangesloten vervoersketen. Goederen vanuit Nederland en Duitsland worden via Wagenborg Stevedoring opgeslagen en verladen in zeeschepen. Ladingen bestemd voor de Noordwest-Europese markten vinden hun weg via de moderne overslagterminal in Delfzijl over land en water.

De kwaliteitsstandaard wordt continu hoog gehouden door constante bijscholing, vanzelfsprekend ook op het gebied van veiligheid en milieu. Verder is al het personeel VCA-getraind en is Wagenborg Stevedoring ISO 9001 en GMP+B3 (2007) gecertificeerd.

Loodsen in Delfzijl (Visserijweg en Handelskade)
Loodsen in Delfzijl (Visserijweg en Handelskade)
Loodsen in Eemshaven
Loodsen in Eemshaven

Warehouse & Expeditie

Wagenborg Stevedoring verzorgt de gehele logistieke administratie tot op detailniveau. Vanuit het Wagenborgconcern kan door voor- en natransport het volledige transporttraject worden verzorgd. Met behulp van eigen ontwikkelde software is van de hele transport- en opslagketen steeds de laatste informatie beschikbaar, ook online. Zodat u uw tijd en aandacht weer kunt richten op uw eigen core-business.

Forest products

Door speciaal opgeleid en uitgerust personeel is elke vorm van op- en overslag van papier, hout of andere forest products gegarandeerd zorgvuldig en veilig. Speciaal ontwikkelde software zorgt voor uitgekiende administratie van in- en uitvoer van de ladingen in de speciaal geconstrueerde en geïsoleerde warehouses. Ook de schepen die voor hetvervoer van forest products worden gebruikt zijn aangepast. Het in- en uitladen van de schepen gebeurt aan onze eigen kades.

Bulkterminal

Bulkterminal houdt zich bezig met de op- en overslag van met name veevoeder(producten) en bulkproducten binnen diverse im- en exportketens. Twaalf nieuwe loodsen met een capaciteit van circa 84.000 ton zijn gebouwd met de hoogste kwaliteitseisen. Door de geheel overkapte verlaadhal en een modern transportbandensysteem kunnen lichters en coasters onder bijna alle weersomstandigheden snel en veilig worden geladen en gelost. De grote laad- en loscapaciteit van circa 600 ton per uur garandeert een snelle en efficiënte overslag van en naar zeeschepen. De terminal bevindt zich in de buitenhaven van Delfzijl en heeft een opslagcapaciteit van 10.000 m2/ca. 40.000 ton.

Terminal-, veiligheids- en toegangsinformatie

Wagenborg heeft in de havens van Delfzijl en Eemshaven in Noord-Nederland moderne multipurpose terminals met een opslagcapaciteit van 140.000 m2. De kade met een lengte van 1.800 meter heeft roll-on en roll-off faciliteiten en een grote diepgang. De kwaliteitsstandaard wordt continu hoog gehouden door constante bijscholing, vanzelfsprekend ook op het gebied van veiligheid en milieu. Verder is al het personeel VCA-getraind en is Wagenborg Stevedoring ISO 9001 en GMP+B3 (2007) gecertificeerd. Op de terminals in Delfzijl en de Eemshaven zijn veiligheids- en toegangsregels van kracht. Hieronder is deze veiligheidsinformatie te raadplegen evenals meer gedetailleerde facts and figures van onze terminals in de Eemshaven  en Delfzijl.

Veiligheid Eemshaven

Veiligheid Delfzijl

Veiligheid Delfzijl Visserijweg

Algemene info Eemshaven

Algemene info Delfzijl

Deel deze pagina