Wagenborg heeft vele jaren ervaring in het varen onder extreme omstandigheden zoals winterse ijscondities en ondiep water. Onze speciale ijsbreker-supply schepen en pontons zijn speciaal ontworpen voor het varen in dergelijke condities waar het voor conventionele ijsbrekers niet mogelijk is om te varen.

Conventioneel ijsbreken met de boeg kan namelijk alleen als er voldoende water onder de kiel staat. Bij beperkte waterdieptes, zoals in gemiddeld 3,5 meter in de Kaspische Zee, spoelt het gebroken ijs niet weg maar blijft het onder het schip. Uiteindelijk zet het schip zichzelf zo op het ijs vast.

Onze moderne schepen zijn echter in staat om door maximaal 1 meter ijs te varen en hiermee zowel ijs als de ijsruggen in de omgeving van de boorlocaties te verwijderen. Anno 2013 heeft Wagenborg veel ervaring en kennis over varen in ijs en meer dan 45.000 draaiuren.

Daarnaast kunnen we de vorming van ijsruggen beïnvloeden en op strategische afstand van de boorlocaties positioneren met behulp van 'Ice Protection Structures' (IPS). Deze IPS worden afgezonken en vervolgens verzwaard met balast water. Het ijs kruit tegen deze barrière op en breekt. Zo vormt het ijs zelf een natuurlijke barrière tegen verdere ijsbewegingen waardoor boorputten of offshore locaties beschermd zijn tegen de hoge druk van bewegend ijs. Verder zorgen wij ervoor dat ook tijdens de winterperiode boorlocaties wordt bevoorraad en de offshore operaties kunnen worden voortgezet.

Deel deze pagina