Wagenborg Foxdrill heeft veel ervaring op gebied van het verplaatsen van boorinstallaties. Het aantal boorsinstallaties wereldwijd stijgt in een rap tempo terwijl de beschikbaarheid van competente riggers beperkt is en veiligheidseisen hoger zijn dan ooit. Daarom is er behoefte aan advies op al deze gebieden.

Wagenborg Foxdrill heeft de kennis, systemen en capaciteit om boorcontractors en oliemaatschappijen hierin te ondersteunen. Kennisoverdracht kan plaats vinden op verschillende manieren. Wagenborg Foxdrill biedt klanten enkele diensten aan.

Rig-move manuals

Een gedetailleerde beschrijving van het gehele rig move proces, toegespitst op elk type boorinstallatie en gebaseerd op ervaringen opgedaan tijdens rig moves in het veld. Naast andere elementen bevatten onze manuals 3D hijsplannen, MS project planningen, procedures en project risico analyses (PRA). Waar mogelijk verduidelijken foto's de praktische kant van procedures.

“Rig move on paper” sessies

Tijdens deze sessies komen alle partijen die bij een rig move betrokken zijn bij elkaar en bespreken ze de verschillende stappen in detail. Dit resulteert in een theoretische blauwdruk van een rig move waarmee mogelijke knelpunten worden blootgelegd. Deze blauwdruk is het startpunt voor toekomstige rig moves. Het is vanzelfsprekend dat deze wordt aangepast in lijn met actuele ervaringen.

Rig-move animaties

Om de vaardigheden van boorpersoneel te kunnen meten en verhogen, heeft een aantal boorcontractors interactieve trainingsmethoden ontwikkeld. Wagenborg Foxdrill ondersteunt dit proces door complete animaties van rig moves te ontwikkelen.

Deel deze pagina