Wagenborg Foxdrill biedt onafhankelijke rig surveys aan voor alle typen onshore- en offshore drilling rigs en diverse andere installaties (Coil tubing unit, Hydraulic Workover unit, etc.). Daar kan onder andere mechanische-, elektrische-, EX-, HSE-, Compliance- en selectie focus worden aangebracht. Ook combinaties van aandachtsgebieden zijn mogelijk.

Voorkom stilstand

Onze rig surveys kunnen worden uitgevoerd op een complete installatie of beperkt op een specifiek gebied / specifiek equipment, bijv. Well control, drilling equipment, mud system, maar bijvoorbeeld ook het onderhoudsproces.

De resultaten van de survey bieden een volledig inzicht in de technische staat en bruikbaarheid van de installatie en systemen. Op deze manier worden mogelijke probleemgebieden tijdig onderkend en wanneer doelmatig opgevolgd, draagt dit bij aan het voorkomen van stilstand en veiligheidsrisco’s.

Compliance

Aanvullend op de  Maintenance, Inspection & Repair diensten, is Wagenborg Foxdrill in staat om installaties te toetsen aan relevante (vooraf bepaalde) praktijkrichtlijnen, wet- en regelgeving, fabrikant voorschriften, industriestandaards en eigenaar / operator specifieke eisen.

Specialisaties en equipment

Wagenborg Foxdrill kan surveys (audits) uitvoeren op uiteenlopende installaties en equipment. Daarbij is iedere scope maatwerk. Ook zaken zoals hijsmiddelen en equipment van derden kunnen worden beoordeeld.

Onder andere IEC, DNV, ISO, API en Operator standaarden kunnen worden toegepast. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van een specifieke klantvraag in nauw overleg een maatwerk scope vast te stellen. Hierbij kan risico gebaseerd de scope en het detailniveau alsook de output worden aangepast.

Expertise

Wagenborg Foxdrill maakt uitsluitend gebruik van ervaren surveyors. Daarnaast is er een sterke support organisatie aanwezig die opdrachtgevers kan begeleiden in het bepalen van de meest effectieve scope in relatie tot de behoefte.

Deel deze pagina