Tijdens het uitvoeren van bodemonderzoeken door middel van seismische schepen biedt Wagenborg standby ondersteuning.

Taken als het slepen van een seismisch schip in een noodsituaties om het zinken van de spread te voorkomen en tevens het verwijderen van elementen uit het water die de spread zouden kunnen beschadigen behoren tot de standaard activiteiten.

Regelmatig ondersteunt Wagenborg ijs onderzoeksteams. Met behulp van de ijsbrekers kunnen de onderzoeksteams de locaties bereiken waar de onderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Tevens wordt er vaak gebruik gemaakt van de uitgebreide praktijkkennis van de kapiteins aan boord.

Deel deze pagina