Het jaar 1997 telde een belangwekkend feit. Ver buiten onze landsgrenzen werd in figuurlijke zin de Wagenborg vlag in een tot dusver geheel onontgonnen gebied gepland: in Kazachstan aan de Kaspische Zee. 

Deze opmerkelijke noviteit was onder meer een voortvloeisel van de naam die Wagenborg inmiddels op het gebied van geïntegreerde logistiek had gevestigd. Directeur Rob Wagenborg: "Door onze veelzijdige aard en het feit dat we niet gewend zijn om gauw "nee" te zeggen, zijn we via onze bestaande olie- en gascontacten op het juiste moment met oplossingen gekomen voor een nogal complex logistiek probleem."

Een consortium van zeven oliemaatschappijen, met Shell als penvoerder, deed onderzoek naar de mogelijkheid van oliewinning in de Kaspische Zee: in het noordelijk deel, in een gebied van circa 300 kilometer bij 300 kilometer, waar slechts drie meter water staat en waar 's winters één meter dik ijs kan voorkomen. Als boorlocatie koos men voor een ponton met 1,80 meter diepgang, dat op de plaats van de boring op een opgespoten zandplateau moest worden afgezonken. 

Wagenborg, met kennis op het gebied van vaart op ondiep water, inclusief ijs, in combinatie met logistieke kennis bij olie- en gaswinning, werd gevraagd om bij de bouw van het werkeiland te adviseren, een supply strategie te ontwikkelen en specificaties voor benodigde materialen en schepen te leveren. Eén en ander mondde uiteindelijk uit in de opdracht om het gehele supply pakket, inclusief de twee bevoorradingsschepen, te managen. Wagenborg liet daarmee een internationaal veld van dertig gegadigden achter zich. 

De bouworder voor de bevoorradingsschepen, die de typologie 'Shallow draft icebreaker supply vessels' meekregen, ging naar Kvaerner Masa in Helsinki. De schepen kunnen vooruitvarend door zestig centimeter dik ijs breken, achteruit door negentig centimeter. Dat de kwaliteiten achteruit varend beter zijn, komt door de vorm en het gewicht van het achterschip in combinatie met het zogenaamde 'Azipod-systeem'. Dit Diesel electrische aandrijvingssysteem is bij uitstek geschikt voor acties in het ijs, omdat het in tegenstelling tot de traditionele aandrijfmechanismen geen rechtstreekse en kwetsbare koppeling tussen motor en schroef heeft. De roestvrijstalen schroeven worden electrisch aangedreven en zijn in staat om ijsbrokken te verpulveren. 

De 'Arcticaborg' is door haar Azipodsysteem in staat door 90 cm ijs te varen.
De 'Arcticaborg' is door haar Azipodsysteem in staat door 90 cm ijs te varen.

Het Kazachstan project onderging daarna weer een uitbreiding. Voor de verplaatsing van het immense werkeiland naar andere locaties zijn sleepboten nodig, die over voldoende vermogen beschikken en tegelijkertijd in ondiep water kunnen opereren. Wagenborg putte wederom uit de kennis en ervaring op ook dit specifieke vakgebied en werd met de praktische uitvoering van het sleepwerk belast. Het resulteerde in de bouw van vier sleepboten van circa 30 meter lengte met een diepgang van circa 1,30 meter, die elke over twee keer 675 pk beschikken. Eén van deze schepen is tevens uitgerust met een kraan, zodat die ook als service vaartuig kan worden ingezet. 

Inmiddels zijn we momenteel ruim 15 jaar verder en opereert Wagenborg in de Kaspische zee met 30 vaartuigen variërend van ijsbrekende supply schepen tot aan hotelschepen. Van ijsversterkte pontons tot aan anchor handling tugs. Gemanaget vanuit onze operationele basis in Bautino en onze kantoororganisatie in Akau is Wagenborg inmiddels een vertrouwd gezicht in deze regio.

Deel deze pagina