Het is niet voor het eerst dat er op het traject Flechum – Meppen, nabij de Duits-Nederlandse grens, een groot exceptioneel transport plaatsvindt. Maar bijzonder blijft het wel. Afgelopen weekend was het weer zover. Dit maal werden twee schoorsteendelen voor een energiecentrale in Olkiluoto (Finland) vervoerd. De afmetingen van de gevaartes bedroegen resp. 43,15 x 7,64 x 7,64 meter = 135 ton en 24,10 x 7,54 x 7,54 meter = 56 ton.

Het transport is vanuit Flechum gestart en arriveerde ‘s middags in de haven van Meppen. Van daaruit werden de schoorsteendelen overgeladen op een binnenschip, die de delen verder vervoerden naar de haven van Delfzijl. Daar zullen de schoorsteendelen overgeladen worden op het ms. Cathy Jo, een zeeschip bevracht door Wagenborg, die ze naar Olkiluoto, de uiteindelijke bestemming, vervoert.

Na een voorspoedige reis, konden de twee schoorsteendelen in Finland gelost worden door Wagenborg Nedlift en kon er begonnen worden met de plaatsing en montage van het eerste deel. Vervolgens is het fundament, waarin dit eerste schoorsteendeel staat, afgegoten met beton. Enige dagen later is het tweede schoorsteendeel bovenop het eerste deel geplaatst en gemonteerd.

Deel deze pagina