Op een offshore boor- en productieplatform in Azerbaijan zijn door Wagenborg Foxdrill drie putten geheid tot een diepte van +-/ 300 mtr onder het wateroppervlak.

De waterdiepte bedroeg 130 meter, de putten zijn 170 meter in de zeebodem geheid. Hiervoor is gebruik gemaakt van onze IHC S-150 hydraulische heihamers in combinatie met P-460 Powerpacks, die permanent in Baku gestationeerd zijn. Deze sets kunnen met een maximale energie van 150 kN heien en worden bediend door twee Foxdrill-heiers per ploeg. De te heien conductor heeft een afmeting van 30” in doorsnee (762 mm), de buizen zijn gemiddeld 12 mtr. lang en voorzien van snelkoppelingen om ze eenvoudig met elkaar te kunnen verbinden.

In totaal zijn er dus ongeveer 25 buizen benodigd om één put te heien. De tijd die nodig is om de gewenste diepte te bereiken ligt tussen de 36 en 48 uur wanneer er in twee ploegen gewerkt wordt. Het uitvoerende personeel heeft alle benodigde veiligheids- en technische trainingen gevolgd die voor dit werk benodigd zijn, mede hierdoor is ook deze klus succesvol afgerond.

Deel deze pagina