Het Orlan platform is een boorplatform wat in de Zee van Ochotsk - die deel uitmaakt van de Grote Oceaan – naar olie boort voor Exxon Mobil. Het platform is offshore gepositioneerd, ten noordoosten van het Russische eiland Sakhalin (een slordige 12.000 km ten oosten van Oldenzaal). In dit gebied is het ’s winters erg koud, vandaar dat de boorinstallatie compleet dicht is zodat de medewerkers enigszins beschut hun werk kunnen uitvoeren.

Eind 2011/begin 2012 werd  ervoor gekozen een topdrive met een zwaardere capaciteit te gaan gebruiken op het Orlan platform,  waarmee dieper kan worden geboord. Dit bracht met zich mee dat het bestaande topdrive supportsysteem niet meer toereikend was en hiervoor een nieuw systeem moest worden ontworpen en geproduceerd, passend voor de nieuwe topdrive.

In mei 2012 waren de eerste gesprekken met onze klant Hollandia, die voor dit project het nieuwe systeem heeft ontworpen en gefabriceerd voor eindklant Parker Drilling. Onze taak was het bestaande systeem uit te bouwen en het nieuwe systeem in te bouwen. Het complete systeem is opgebouwd uit elf supports, verdeeld over de boorinstallatie vanaf 4,5 mtr t/m 45,35 mtr hoogte. Aan deze support werden twee geleidingsbalken gemonteerd. De twee geleidingsbalken - aan weerskanten één - zijn elk opgebouwd uit vier afzonderlijke delen.

De grootste uitdagingen bij dit project was - naast de korte voorbereidingstijd, (de)mobilisatie van materiaal en mensen – de daadwerkelijke uitvoering. De demontage van het bestaande systeem en montage van het nieuwe systeem  moest worden gedaan vanuit moeilijke werkposities m.b.v. rope access technieken en met beperkte middelen en ruimte.

Uiteindelijk is het project uitgevoerd ruim binnen de tijd, zonder incidenten en tot volle tevredenheid van de klant.

Deel deze pagina