Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Koninklijke Wagenborg B.V. de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en ons magazine Times. Dit statement wordt regelmatig aan organisatorische ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Koninklijke Wagenborg B.V. registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Koninklijke Wagenborg B.V. de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. 

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Inschrijving voor Times magazine

Koninklijke Wagenborg B.V. biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor Times magazine. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Koninklijke Wagenborg B.V. u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Koninklijke Wagenborg B.V. biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op wagenborg.com

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens.

De gegevens van contactformulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een algemene contactaanvraag alleen aan bij de afdeling communicatie. Een contactaanvraag voor een specifiek schip wordt alleen naar de afdeling bevrachting gestuurd aan een beperkt aantal medewerkers met geautoriseerde toegang.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult, wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan verzoeken.

Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen

Persoonsgegevens via het inschrijfformulier voor Times op Wagenborg.com die worden ingestuurd, worden opgeslagen op Nederlandse servers die onder de Nederlandse jurisdictie vallen. Alleen de afdeling communicatie kan deze gegevens inzien, aangezien zij die gegevens moet verwerken. Koninklijke Wagenborg B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met alle externe partijen gesloten voor de verwerking van gegevens.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd met Google Analytics. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

U heeft het recht:

  • op inzage in de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen;
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).
Deel deze pagina