Eneco had al langer de wens om de warmtevoorziening van Rotterdam en omgeving te verduurzamen. Hiertoe heeft Eneco met afvalverwerker AVR in Rozenburg een contract gesloten om industriële restwarmte uit het afvalverwerkingsproces uit het Rotterdame havengebied om te zetten in duurzame warmte en energie.

Voor het transporteren van deze restwarmte is Eneco warmteleidingen aan het aanleggen vanaf Rozenburg, onder de Nieuwe Waterweg door, via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Het totale leidingtracé zal bijna 17 kilometer bedragen. Tijdens het plaatsten van de laatste en tevens langste leidingdelen heeft Wagenborg onlangs geassisteerd. Dit leidingdeel had een lengte van 960 meter, een diameter van 90 centimeter en een gewicht van 533 ton en moest onder de Nieuwe Waterweg doorgetrokken worden.

Hier is vanaf de Botlek zijde door Visser & Smit Hanab een boring onder de Nieuwe Waterweg gemaakt richting Vlaardingen waardoor de leiding heen getrokken zou worden. Aan de andere zijde, bij Vlaardingen, is de leiding gefabriceerd. Deze leiding bestaat uit 18 meter lange delen die hier aan elkaar gelast zijn tot een totale lengte van 960 meter. Vervolgens is de leiding gecoat waardoor deze jarenlang in een goede conditie blijft. Nadat de gehele leiding gefabriceerd was, is deze op de inlegplek gelegd waarna de intrekoperatie kon beginnen. 

Tijdens deze intrekoperatie kwam de gehele leiding op rolstellen te liggen, waarbij Wagenborg met acht mobiele kranen de leiding in een boogstraal hield. Met 3 x 200 tons en 5 x 80 tons kranen kon de leiding onder een bepaalde hoek de grond in geleid worden. De boormachine aan de Botlek-kant fungeerde vervolgens als een soort trekmachine waarmee de leiding in 1 keer onder de Nieuwe Waterweg is doorgetrokken. Dit ging met een snelheid van ca. 100 meter per uur. Het diepste punt dat daarbij werd bereikt was 38 meter onder NAP.

De gehele operatie verliep geheel volgens planning, waarbij de scheepvaart ongehinderd kon doorgaan.

Deel deze pagina