Geassisteerd door haar moeder Netty doopte de tweejarige Ellis Doorduin het schip. Opdrachtgever voor de bouw is Willem Doorduin te Kampen. De Cristina is de dertiende op rij van de serie Super Saimax short sea containercarrier die Peters Shipyards te Kampen voor Wagenborg en gelieerde reders en kapitein-eigenaren bouwt. De algemene gegevens van deze serie luiden: lengte over alles 82,50 meter, lengte tussen de loodlijnen 80.86 meter, breedte 12,50 meter, holte naar de mal midscheeps tot het bovendek 8,00 meter, diepgang naar de mal 5,41 meter, DWAT ca. 3700 ton. De 1250 kW Caterpillar 3512B-HD-DITA levert een snelheid van 11,5 knopen. T.b.v. de afbouw en inbedrijfstelling wordt de Cristina binnenkort naar Peters Shipyards gesleept.


 

©foto’s Izak van Rhijn


Cristina van stapelCristina van stapelCristina van stapel

Deel deze pagina