De Eemsborg (bouwnummer 838) is de eerste van een viertal ijsklasse 1A multi purpose containercarriers (bouwnummers 838 t/m 841), die KNS voor Wagenborg bouwt. Het tweede schip in deze serie, dat gepland staat eind dit jaar te worden opgeleverd, krijgt de naam Erieborg. De beide laatste schepen volgen eveneens met een interval van ca. zes maanden. Deze 137,90 meter lange en 15,87 meter brede 11.300 tonners (ruiminhoud 482.000 cft) zijn de grootste, die in Noord-Nederland dwarsscheeps te water worden gelaten.
De Eemsborg is 21 juni jl. van Delfzijl vertrokken naar Emden waar windturbines worden geladen voor Bari.


©foto’s Henk Zuur

Eemsborg opgeleverdEemsborg opgeleverdEemsborg opgeleverdEemsborg opgeleverd

Deel deze pagina