Wagenborg Nedlift heeft onlangs een tweetal transporten uitgevoerd vanaf het Duitse Haren naar Burghausen in Zuid-Duitsland. De totale omvang bestond uit een zestal tanks die in twee verschepingen getransporteerd zijn naar Burghausen. De tanks hadden een afmeting van 45 x 6 x 6,5 meter en wogen elk 145 ton. De scope van Wagenborg bestond uit het gehele traject: vanaf fabriek tot lossen in het zandbed op de raffinaderij, een project op het lijf geschreven voor Wagenborg Nedlift.  

In september vorig jaar heeft het eerste transport (2 tanks) plaatsgevonden en in maart dit jaar is het tweede transport (4 tanks) uitgevoerd. De transporten begonnen in Haren a/d Ems waar de vaten met SPMT’s onder de kraan gereden werden. Op de kade stonden twee 500 tons mobiele kranen opgesteld die de vaten in binnenschepen geladen hebben. Dan begint de reis per binnenschip naar Passau. 

Aangekomen in Passau zijn met behulp van twee ingehuurde 400 tons kranen de tanks op twee 10-as dolly-combinaties geladen. Hier begint de grootste uitdaging van dit project en wel het transport over de weg van Passau naar Burghausen over een afstand van zo’n 120 kilometer. 

Vooraf was er gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met dergelijke afmetingen deze transporten uit te kunnen voeren. Er waren o.a. brugberekeningen noodzakelijk en langs de gehele route moesten bomen gesnoeid worden. Tijdens het transport moesten vanwege de transporthoogte van zo’n 8 meter veel hoogspanningskabels afgeschakeld en omhoog gedrukt worden. 

Nadat alle tanks naar Burghausen getransporteerd zijn in een periode van twee weken kon het lossen en plaatsen op-site beginnen. Hiervoor zijn lokaal kranen ingehuurd waarmee de opslagtanks allen in een zandbed zijn gelegd. Wederom een tevreden klant aangezien binnen de gestelde deadlines het project succesvol afgerond is. Het team van Wagenborg Nedlift kan op een mooi project terug kijken!

Deel deze pagina