Voor Royal SMIT Transformers heeft Wagenborg vier 800 Kv transformatoren naar DNV Kema in Arnhem getransporteerd. De transformatoren, met een gewicht van ruim 190 ton per stuk, zijn in Arnhem alle vier op één dag met behulp van de 400 tons drijvende bok Matador overgeslagen op SPMT’s van Wagenborg. De 12 aslijnen SPMT’s hebben de transformatoren naar hun uiteindelijke plaats van bestemming vervoerd, waar ze vervolgens op het fundament zijn geplaatst.

Voordat de overslag in Arnhem kon beginnen, zijn de transformatoren eerst vanuit hun productieplaats  Nijmegen vervoerd naar Arnhem. Met behulp van twee 400 tons mobiele kranen zijn de transformatoren in Nijmegen overgeslagen op ponton, waarna het watertransport naar Arnhem kon beginnen. In Arnhem heeft de 400 tons drijvende bok de vier transformatoren stuk voor stuk vanaf het ponton overgeslagen op de SPMT’s van Wagenborg. Een bijzonder spektakel.

De uiteindelijke loslocatie lag slechts 400 meter verwijderd van de overslagkade. Een korte route, maar wel een route met enkele obstakels, waarbij het vakmanschap van de SPMT operators goed is benut. De transformatoren hebben de eerste 300 meter van deze korte reis over het DNV Kema terrein stapvoets afgelegd. Dankzij de geringe lengte van de transformatoren was het mogelijk de transformatoren in de breedte op de SPMT’s te transporteren, in plaats van zoals gewoonlijk in de lengte. Het grote voordeel van deze belading was dat de trafo’s nu niet voor het fundament gedraaid hoefden te worden, maar direct op de fundamenten gezet konden worden. 

Aangezien het lossen van de trafo’s veel sneller ging dan het plaatsen, werden de trafo’s eerst afgezet op een tijdelijke opslagplek. Vanaf deze opslagplek zijn de transformatoren met tussenpozen van enkele dagen naar het fundament getransporteerd, waar zij uiteindelijk zijn geplaatst met behulp van slee- en vijzeltechnieken. Tijdens het sleeën is halverwege nog een (geplande) stop ingelast, om met behulp van een T5 torenkraan van Wagenborg via de dakconstructie boven het schakelveld de doorvoeringen op de transformatoren te plaatsen. Na het plaatsen van deze doorvoeringen werden de transformatoren uiteindelijk op hun fundament geplaatst.

Wagenborg kan terugkijken op een geslaagd project dat geheel volgens plan en naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

Deel deze pagina