Wagenborg Nedlift, heeft onlangs de opdracht gegund gekregen voor de logistiek van het gasbuizentraject ten behoeve van het NAM NorgroN Project. Naast Wagenborg Nedlift zijn ook Wagenborg Stevedoring en Wagenborg Agencies betrokken bij de uitvoering van deze logistiek, zodat een full service pakket aan logistieke diensten kan worden uitgevoerd voor onze opdrachtgever.

NorgroN gasleiding

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. realiseert een nieuwe aardgastransportleiding tussen het Groningen-gasveld en de ondergrondse gasopslag Norg. Als in de winter de vraag naar aardgas sterk toeneemt, wordt ter ondersteuning van de capaciteit van aardgasproductie uit het Groningen-gasveld, extra gas uit de ondergrondse gasopslag Norg geproduceerd. Om ook in deze situaties aan de vraag naar aardgas te kunnen blijven voldoen, wordt steeds meer capaciteit gevraagd van deze gasopslag. Omdat de huidige aansluiting tussen deze ondergrondse gasopslag en het Groningen-gasveld hiervoor te beperkt is, is het nodig de nieuwe aardgastransportleiding aan te leggen. Het traject van de NorgroN-gasleiding loopt van NAM overslagstation Sappemeer naar Norg over een afstand van ca. 30 kilometer.

Tijdelijke opslag terminal Delfzijl

Het totale buizentracé zal uit 1781 gasbuizen bestaan welke door twee Chinese zeeschepen zijn aangeleverd . Het lossen van het eerste zeeschip MV JIU HUA HAI vond eind januari plaats aan de kade van Wagenborg Stevedoring te Delfzijl, locatie Handelskade Oost; het tweede schip MIV DAI SHAN HAI enkele dagen later. De buizen zijn per 2 stuks gelost met behulp van de aanwezige havenkranen van Wagenborg Stevedoring. De buizen werden direct vanaf schip geladen op gereedstaande auto’s geladen. Het lossen van de auto’s, op de tijdelijke gasbuizenopslaglocatie op de haventerminal, vindt plaats met een mobiele rupskraan voorzien van vacuüm lossysteem. Het voordeel hiervan is dat er geen riggers nodig zijn om de gasbuizen aan te slaan en af te pikken, wat de veiligheid en efficiency ten goede komt. De gasbuizen worden ingestapeld op een speciaal daarvoor bestemd opslagsysteem van de firma Dhatec. Met dit systeem kun je de gasbuizen op een veilige en schone manier stapelen door middel van vormopsluiting.

JIT logistiek

In overleg met de contractor voor het leidingtraject vindt just-in-time delivery plaats van de benodigde buizen. Wagenborg Nedlift verzorgt de vrachtdocumentatie, voorraadregistratie, coördinatie, laden met vacuümsysteem op auto’s voorzien van System 88 vormopsluiting en ladingzekering van de auto’s door middel van spanbanden volgens de nieuwste ladingzekeringprotocollen van Wagenborg Nedlift voor transport over de openbare weg.

Het uitrijden van het buizentracé zal begin april 2013 starten en circa 15-20 weken in beslag nemen.

Deel deze pagina