De brug werd op van draaischamels voorziene pontons in Vlissingen geladen met behulp van een 500-tons en een 650-tons Demag. De draaischamels waren nodig om de pontons vrij te kunnen draaien onder de brug, waardoor er beter door de Amsterdamse grachten te manoeuvreren viel. Wegens de beperkte ruimte in combinatie met het gewicht en de afmetingen was het niet mogelijk de brug met behulp van kranen te plaatsen. Na het in positie varen van de brug is deze op zijn uiteindelijke locatie geplaatst door de pontons af te laten zakken en door de brug af te vijzelen. Door de lengte van de brug moest deze verstevigd worden om te grote doorbuiging te voorkomen. Dit is gedaan door er een deel van de BOB (brug-over-brug) over de brug te spannen.

De Jan Wilsbrug wordt op 4 oktober officieel in gebruik genomen.


foto’s Casper Mostert

Montage Jan Wilsbrug Amsterdam Montage Jan Wilsbrug Amsterdam
Montage Jan Wilsbrug Amsterdam
Deel deze pagina