In het streven naar continue kwaliteitsverbetering heeft SCA AFH Benelux samen met Reining een nieuwe stap gezet. Per 2008 verzorgt Reining de geïntegreerde logistiek op palletniveau vanaf de verschillende productievestigingen in Europa, deels via het regionale warehouse in Tilburg tot aan 350 klanten in de gehele Benelux. Met de koppeling van het Advanced Planning Systeem en de Transport- en Warehouse Management Systemen is er real-time inzicht in de status van de orders.

‘Het kunnen volgen van de orders is zeker van belang’ vinden beide partners. Maar waar het eigenlijk om gaat is dagelijks optimaal opereren op basis van de overeengekomen afspraken. ‘Dan is volgen alleen nog van belang om snel in te kunnen spelen op afwijkingen. En dat is alleen mogelijk als je het proces ook werkelijk geheel in eigen hand houdt’, vindt Reining.

Met die visie voor ogen is 2 jaar geleden het roer drastisch omgegaan bij Reining. In een tijd waarin het grootste deel van de markt het hoofd boven water trachtte te houden door een afbouw van eigen middelen en zich opwierp als organisator, koos Reining bewust voor een andere richting. Inderdaad meer opereren als organisator in de keten, maar dan wel met de borging van de dienstverlening. En dat kan alleen met een professionele organisatie, de juiste ondersteunende systemen, een eigen wagenpark en eigen distributiecentra. Daarin is zeer sterk geïnvesteerd. Elk jaar een groei van twintig procent.

Dat nu een van onze belangrijkste partners, waarmee we al jaren nauw verbonden zijn, gekozen heeft voor een verdere uitbreiding en verdieping van de samenwerking ziet Reining als een bevestiging van de ingeslagen weg.

Deel deze pagina