Het onderhoudsschip de Kroonborg heeft afgelopen weekend de robotkraan op het Engelse platform Leman Alpha afgezet. De RoBorg, die afgelopen zomer op land in Groningen is getest, wordt nu voor het eerst offshore gebruikt.

In de transitie naar duurzame energie is het van belang de CO2-uitstoot met forse stappen terug te brengen. Deze reductie van CO2 kan de komende decennia voor een belangrijk deel worden gerealiseerd door energie-efficiency en de inzet van aardgas in de energiemix. De gaswinning op de Noordzee speelt hierbij een belangrijke rol. Het is belangrijk dat aardgas schoon, efficiënt en tegen de laagst mogelijke kosten op zee te winnen. NAM en Shell UK werken voor de gaswinning op zee samen.

Om de operationele kosten omlaag te brengen, vereenvoudigen zij platforms - met voorzieningen als gasbehandelingsinstallaties, verblijfsruimten, helikopterdekken en hijskranen – vereenvoudigd tot zeer eenvoudige platforms zonder deze  voorzieningen. Regelmatig moeten ook op deze platforms de putten worden geïnspecteerd of moeten reparaties worden uitgevoerd. De RoBorg kan vanaf nu deze werkzaamheden uitvoeren waarbij kranen en dure werkplatforms niet meer nodig zijn.

‘Afgelopen zaterdag zette de Kroonborg RoBorg op een dek van het platform Leman Alpha, samen met enkele andere containers met hulpmiddelen. Binnen 24 uur werd de complete opstelling voor het inspecteren van de put opgebouwd’, zegt Wessel de Hollander, Well-services Engineer.

Robbert Kroes, Production Technologist: ‘De inspectie met de Roborg levert goede informatie op die ons helpt om maatregelen te treffen om de put beter te laten produceren. Naast inspecties kunnen we nu met Roborg veilig werken aan veiligheidskleppen en afsluitpluggen in putten en onderhoudswerk doen op de onbemande platforms in Nederland en Engeland’.

Deel deze pagina