Het schip is gepland 22 mei a.s. te worden uitgehaald, waarna zij wordt drooggezet in buitendijkse dok. De Eemsborg is de eerste van een viertal ijsklasse 1A multi purpose containercarriers (bouwnummers 838 t/m 841), die KNS voor Wagenborg bouwt. Het tweede schip in deze serie, dat gepland staat eind dit jaar te worden opgeleverd, krijgt de naam Erieborg. De beide laatste schepen volgen eveneens met een interval van ca. zes maanden. Deze 137,90 meter lange en 15,87 meter brede 11.000 tonners (ruiminhoud 482.000 cft) zijn de grootste, die in Noord-Nederland dwarsscheeps te water worden gelaten.
KNS denkt de Eemsborg medio juni a.s. op te leveren.


De Eemsborg in aanbouw bij Koninklijke Niestern Sander te Delfzijl (situatie 1 mei 2009)
©foto’s Henk Zuur

Vorderingen afbouw EemsborgVorderingen afbouw Eemsborg

Deel deze pagina