In het kader van de Duitse ´Energiewende´ wordt het energietransportnet van TenneT klaar gemaakt voor de verwerking van windenergie vanaf offshore windparken. Als één van de belangrijkste onderdelen werd hiertoe afgelopen weekend een 260 tons transformator vanuit Neurenberg naar het onderstation in Diele getransporteerd en geplaatst.

Op maandag 3 november was de trafo al in Rotterdam met een drijvende bok vanuit een binnenschip overgeslagen op een ponton waarna de reis over het water werd voortgezet naar Bingum in Noord Duitsland. Op zaterdag 8 november zou de trafo hier middels een roll off operatie gelost worden voor het laatste stukje wegtransport naar het onderstation in Diele op zondag 9 november.

Het hele project was goed gepland, maar sommige zaken kunnen niet ingecalculeerd worden. In dichte mist was op het Eemskanaal nabij Groningen woensdagavond 5 november een binnenschip tegen een brug gevaren, waardoor de vaarroute tijdelijk gestremd was. Hierdoor dreigde het transport vertraging op te lopen.

Zondagmiddag is de trafo echter nog juist op tijd in Bingum aangekomen en is deze vervolgens binnen 3,5 uur naar de site getransporteerd en maandag op het fundament gezet. Voor het wegtransport vanaf de RORO kade in Bingum naar Diele is een 18-assige modulaire trailer ingezet. Bij aankomst van de trailer op het trafostation in Diele, is de trafo onder een 500-tons hefbok gereden, die vervolgens de trafo van de trailer heeft gehesen. Tot slot is de trafo op fundatie getrokken. 

Een hectisch project, maar dankzij de expertise en ervaring van Wagenborg een perfecte uitvoering! Wagenborg heeft zich weer bewezen als gespecialiseerde transporteur van transformatoren.

Deel deze pagina