Voor Wagenborg is het Dortmund-Ems kanaal in Münster inmiddels geen onbekend terrein meer. In 2015 installeerde Wagenborg hier al een tijdelijke brug over het kanaal. In 2016 werd vervolgens de nieuwe ‘Schillerstrassen-Brücke’ geplaatst. Dit jaar stond de Lährer Landweg Brücke voor Wagenborg op het programma. Dit is de tweede nieuwe brug als onderdeel van de uitbreiding van het Dortmund-Ems kanaal. Totaal zullen de komende jaren acht nieuwe bruggen geïnstalleerd worden.

Succesvolle tandem

Voordat de nieuwe Lährer Landweg Brücke volgend jaar geïnstalleerd kan worden, moet eerst de bestaande brug uit 1957 verwijderd en gesloopt worden. Voor deze klus is de succesvolle tandem ‘Wagenborg Sleepdienst en Wagenborg Nedlift’ wederom ingeschakeld. Samen hebben zij al bewezen diverse bruggen onder verschillende omstandigheden vakkundig te kunnen (de)installeren.

Twee nieuwe pontons

Voor dit project heeft Wagenborg Sleepdienst haar twee nieuwste pontons ingezet: Wagenborg Barge 14 en Wagenborg Barge 15. Beide pontons - gebouwd bij scheepswerf Koninklijke Niestern Sander - hebben een lengte van 65m, een breedte van 11,4m en een diepgang van 3,25m. Het unieke aan deze pontons is dat zij onderling te koppelen zijn tot één groot ponton met een totale breedte van 22,8m. In deze configuratie zijn de pontons in Münster ingezet.

Brug verwijderd

Op het gekoppelde ponton waren verder twee x 10 assen SPMT’s uitgerust met draagbalken. De ponton is onder de brug in positie gebracht en vastgezet met vier lieren aan de waterkant van het kanaal. Vervolgens was het zaak om de ponton op hoogte te brengen zodat de draagbalken op de SPMT’s de brug zouden gaan steunen. Hiervoor heeft Wagenborg het ballastwater uit de ponton gepompt. Nadat de brug stevig op de draagbalken steunde, konden de brugpijlers doorgebrand worden. Hierdoor kwam de brug, overdwars op de ponton, vrij te liggen. Om de brug veilig af te kunnen voeren naar de nabij gelegen haven, moest de verwijderde brug met de SPMT’s een kwartslag gedraaid worden op de ponton.

Terugkijkend op dit project is het verwijderen van de Lährer Landweg Brücke compleet volgens planning verlopen.

Deel deze pagina