Op 9 december 2016 heeft Wagenborg in Zoetermeer onder de Nelson Mandelabrug de nieuwe loopbrug en de nieuwe lift geplaatst. Een uitermate complexe klus. Ondanks de extreem krappe locatie is de afdeling Engineering van Wagenborg erin geslaagd, in nauw overleg met de opdrachtgever, een uitstekende uitvoeringsmethode te ontwikkelen, die vervolgens in de praktijk perfect is uitgevoerd.
 

De 8 ton zware loopbrug is, nadat zij is aangekomen vanuit Nijverdal, eerst met behulp van een AC40 compactkraan op potten geplaatst. Vervolgens heeft Wagenborg een tweede AC40 compactkraan ingezet om de brug gezamenlijk (in tandem lift) omhoog te hijsen en af te zetten op een tijdelijke hulpconstructie. Een bijzondere hijs, waarbij vakmanschap van de machinisten en de communicatie met de hijsuitvoerder essentieel waren.

Voordat de brug uiteindelijk haar definitieve positie kon innemen, moest eerst de 12 ton zware liftschacht geplaatst worden. Met behulp van beide AC40 compactkranen en een verreiker als staartkraan, heeft Wagenborg de lift gehesen, gekanteld en gepositioneerd tot op haar krappe fundatie. Een precisie klus, waarbij iedere centimeter is benut.

Tot slot kon de brug, welke achter de liftschacht lag, tegen de schacht naar de juiste eindpositie worden getrokken/gehesen. Eenmaal boven haar eindpositie heeft Wagenborg de brug laten zakken, aan de ene zijde met behulp beide kranen (aan de liftzijde) en aan de andere zijde met behulp van vijzels.

Dankzij de optimale inspanning van alle betrokkenen en de uitstekende onderlinge samenwerking is dit complexe project volledig naar behoren en naar volle tevredenheid van de klant uitgevoerd.

Deel deze pagina