Het betreft hier de op- en overslagactiviteiten in zowel Eemshaven als Delfzijl, alsook de agenturen in beide havens. De directievoering zal plaatsvinden onder leiding van Eric Wagenborg. Met de overname van Veem en Factor breidt Wagenborg haar ladingpakket verder uit met o.a. suiker, gips en China klei. Dankzij deze verdere volumevergroting en nog te behalen synergievoordelen denkt Wagenborg de concurrentie met andere havens beter te kunnen aangaan.


Deel deze pagina