Op alle door Koninklijke Wagenborg B.V. en/of gelieerde vennootschappen afgesloten contracten en verrichte diensten zijn van toepassing de Algemene Handels- en Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Groningen. Op verzoek wordt een exemplaar van deze voorwaarden  kosteloos toegezonden.

De Algemene Handels- en Inkoopvoorwaarden van Koninklijke Wagenborg BV kunt u hier downloaden.

Deel deze pagina